Enflasyon muhasebesine ivedilikle geçilmeli

Sanayiciden acil enflasyon muhasebesi daveti. ASO Lideri Nurettin Özdebir, yüksek enflasyonun kârları ve sermayeyi erittiğini, bunun firmalarda önemli tahribata yol açabileceğini söyledi. Özdebir, yüksek kurun da avantaj sağlamadığı ikazında bulundu.

Yüksek enflasyona milyonlarca dar gelirlinin yanı sıra sanayiciden de önemli şikayet geldi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Lideri Nurettin Özdebir, şirket bilançolarının yüksek enflasyondan olumsuz etkilendiğini, gerçek manada kâr edemedikleri üzere çok vergi ödemek zorunda kaldıklarını söyledi.

FİKTİF KÂR EDİYORUZ

Enflasyonun yol açtığı tahribatı önlemek için enflasyon muhasebesine bir an evvel geçilmesi davetinde bulunan Özdebir, kurdaki artışın ithalatı kıymetli hale getirdiği, bu nedenle ihracatta gereğince rekabet avantajı sağlanamadığı ikazında da bulundu. ASO Temmuz ayı Meclis toplantısında konuşan Lider Özdebir, klâsik muhasebe sisteminde enflasyon tesirinin dikkate alınmadığını, bu nedenle kur artışına bağlı olarak bilançolarda firmaların fiktif kârlarının ortaya çıktığını söyledi.

KAYIT DIŞINA YÖNELTEBİLİR

Aslında gerçekte olmayan fiktif kârlar üzerinden firmaların daha çok vergi ve kâr hissesi ödemek zorunda kaldığını belirten Özdebir, “Fiktif kâr üzerinden vergi ödemek, firmaların mali yapılarını zayıflatırken, üretim ve istihdam kapasitelerini de olumsuz tarafta etkilemektedir. Fiktif kârları üzerinden vergi ödemek zorunda kalanların kayıt dışına yönelme riski artacaktır. Enflasyon muhasebesi uygulaması mecburî hale gelmiştir. 2023 yılına ertelenen enflasyon muhasebesinin bu yılı kapsayacak halde bir an önce yürürlüğe girmesi gerekmektedir” dedi. Enflasyon muhasebesi geçtiğimiz aylarda çıkarılan bir maddeyle 2023 yılına ertelenmişti.

Yüksek kur avantaj getirmedi

Nurettin Özdebir, yüksek kur, kıymetsiz TL siyasetiyle ihracatın artacağı argümanlarına da cevap verdi. İhracatta yalnızca kur artışıyla rekabet üstünlüğü sağlanamayacağını belirten Özdebir, yüksek kurun enflasyon ve belirsizliğe yol açtığını, hammadde ithalatını da kıymetli hale getirdiğini söyledi. Özdebir, enflasyon düşürülmedikçe ödenecek bedelin de arttığını bildirdi.

Nurettin Özdebir

Emekçiye berbat haber

– Nurettin Özdebir, yüksek enflasyon ve mümkün sakinliğin personellerin gelirinde erimelere yol açacağı ikazında bulundu. Özdebir, “Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin tahminen de en değerli olumsuz tesirini, önümüzdeki devirde emeğin büyümeden alacağı hissede göreceğiz. Bilhassa son devirde emeğin gelirden aldığı hisse global bazda düşerken, bu durum global talep düzeyinde düşüşe neden olacak, büyüme dinamiklerini aşağıya çekecektir” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.